Spółka komandytowa

Spółka komandytowa jest jedną ze spółek osobowych. Aby można było ją założyć konieczne są przynajmniej dwie osoby fizyczne lub prawne. Jedna pośród nich zostanie komandytariuszem, zaś druga komplementariuszem. Są dwa sposoby, które umożliwiają dwójce zdecydowanych osób na założenie takiej spółki. Pierwszy polega na założeniu nowej firmy. Drugi jest związany z transformacją innej funkcjonującej już spółki jawnej w spółkę komandytową.
Koncepcja spółki komandytowej jest dobrym rozwiązaniem dla przyszłych przedsiębiorców, posiadających pomysł na własną firmę, lecz nie posiadających kapitału. W momencie założenia takiej spółki to oni stają się komplementariuszami. Są oni bowiem za tę spółkę odpowiedzialni. Drugą stronę w takiej spółce stanowią natomiast komandytariusze. Innymi słowy są to inwestorzy, jeśli oni chcą wejść do spółki jednocześnie muszą wnieść kapitał.
Wiele osób zastanawia się nad tym, jak założyć spółkę komandytową. Należy rozpocząć od tego, iż zasady związane z zakładaniem oraz funkcjonowaniem spółek są regulowane poprzez istniejący kodeks spółek handlowych. Pierwszy krok stanowi spisania umowy spółki. Gdzie koniecznie muszą być zawarte między innymi takie informacje, jak: firma oraz siedziba spółki, przedmiot działalności, wkłady wspólników, a także ich wartość.

jak założyć spółkę komandytową

Taka umowa spółki musi zostać koniecznie zawarta w formie aktu notarialnego. W przypadku wprowadzania zmian w umowie, również powinny być one wdrażane w formie aktu notarialnego. Nim dojdzie do zawarcia takiej umowy, niezbędne jest stworzenie firmy spółki. Jeśli chodzi o tego typu działalność to musi być zawarte nazwisko jednego bądź też kilku komplementariuszy, a także zawarcie fazy, która brzmi: spółka komandytowa. W przypadku, kiedy komplementariuszem jest osoba prawna, to także należy zawrzeć pełną nazwę.